FENİX STRAFOR SIVASI

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı XPS, EPS ve taş yünü gibi ısı yalıtım
levhalarının üzerine sıvanmasında kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
İç ve Dış Cephelerde;
– XPS (Ekstrüde polistiren),
– EPS (Ekspande polistiren),
– Taşyünü.

Kategoriler:

PERFORMANS
Taze harcın boşluklu birim hacim kütlesi: 1500±100 kg/m3
Sertleşmiş çimento esaslı sıvanın boşluklu birim hacim kütlesi: 1300±200 kg/m3
Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ % 1,0
Basınç dayanımı: ≥ 6 N/mm2
Isı yalıtım levhasına yapışma mukavemeti: ≥ 0,08 N/mm2
Su emme: ≤ 0,5 kg/m2.dk(0,5)
Su buharı geçirgenliği katsayısı: u ≤ 15
Isıl iletkenlik: ≤ 0,45 W/mK
Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların
tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı
farklılığından ötürü değerler değişebilir.
REFERANS STANDARTLARI
TSEK 113
Bayındırlık Poz.No: 04.481
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 3 saat.
Uygulama kalınlığı: 4 mm.
Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 2 mm.
Katlar arasında beklenmesi gereken süre: 3-4 saat.
Fenix Strafor Sıvası üzerine son kat uygulanması için beklenmesi gereken süre:
Min.7 gün.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yalıtım levhası sağlam, alttaki yüzeye iyi yapışmış, temiz ve kuru olmalıdır.
Levhalar arasındaki boşluklar, genişliğe göre aynı yalıtım malzemesi veya köpük
ile doldurulmalı, meydana gelebilecek çıkıntılar Fenix Strafor Sıvası sarfiyatını
azaltmak için temizlenmelidir.
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan
kaçınılmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Ortalama 6,5 lt. kadar temiz su ile 25 kg.’lık Fenix Strafor Sıvası tercihen düşük
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.
Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
Fenix Strafor Sıvası yüzeye çelik mala yardımıyla uygulanmalıdır.
Donatı filesi, Fenix Strafor Sıvası kurumadan yukarıdan aşağıya doğru,
bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasında tüm yüzeye eşit
uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Çatlamaları önlemek amacıyla, donatı filesi birleşim noktalarında 10 cm. üst üste
bindirilerek uygulanmalıdır.
Köşelerde ve tüm kiriş, pencere, kapı çerçevelerinde donatı filesi en az 20 cm.
döndürülmelidir.
3-4 saat sonra 2.kat uygulamasına geçilmelidir. Uygulama öncesinde yüzey
mutlaka tekrar nemlendirilmelidir.Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe
kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre
uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlar ve
önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya
ve Yapı Kimyasalları.San.ve Tic Ltd Şti. sorumlu değildir.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Dilatasyon derzleri kesinlikle Fenix Strafor Sıvası ile kapatılmamalı, bu bölümler
için dilatasyon profili kullanılmalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık torbada (Palette toplam 64 adet, 1600 kg)
TÜKETİM
5 kg. / m2
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında,kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5 derece
+25 derece arası sıcaklık ) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
RENK
Gri arasında depolanmalıdır.

• Kullanılmayan ambalajların ağzı kapalı tutulmalıdır.
• Dondan korunmalıdır.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FENİX STRAFOR SIVASI”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir